Kanji 州

州

LALAWIGAN

F427 JŌYŌ

(ilog) na may mabuhanging pulo sa gitna, ang ay nagkaroon na ng panibagong ibig sabihin na lalawigan, bansa o kontinente, depende sa paggamit.

Kunyari, ang Ibaraki Prefecture () ay dating tinatawag na Hitachi no Kuni () o Jōshū (), at ang Yamanashi Prefecture () ay dating Kai no Kuni () o Kōshū ().

Mnemonic: “Ang mga lalawigan ay pinaghiwalay ng mabuhanging ilog.”

COMPOUNDS

1. LALAWIGAN, KONTINENTE

2. PULONG BUHANGIN, BAHURA

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-州-oracle.svg arrow 60px-州-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.