Kanji 左

左

KALIWA

F229 JŌYŌ

Mula sa imahen ng kamay sa itaas ng trabaho .

Mnemonic: “Kaliwang kamay ang nagtatrabaho.”

COMPOUNDS

1. KALIWA

  • sayū kaliwa’t kanan
  • sasetsu lumiko sa kaliwa
  • saha left faction
  • sayoku left wing
  • sanō kaliwang bahagi ng utak
  • hidariashi kaliwang paa
  • hidarigawa kaliwang bahagi

RELATED KANJI

  • Baligtad ng ibig sabihin:

ORIGIN

左-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.