Kanji 己

己

SARILI

F983 JŌYŌ

Pamilyar sa nag-aaral ng Nihongo sa salitang (jikoshōkai self-introduction), pero hindi masyadong marami ang compound words.

Mnemonic: “Baku-bako at hindi tuwid ang aking daan.”

COMPOUNDS

1. SARILI

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-己-seal.svg arrow 60px-己-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.