Kanji 干

干

TUYO

F1179 JŌYŌ

Karamihang ginagamit para sa mga pinatuyong bagay: (daing), 干し (umeboshi), 干し (pinatuyong kamote), etc, pero ordinaryong ginagamit din para sa salitang (kaunti, medyo), as in 早い (medyo maaga), etc.

Mnemonic: “Posteng may sanga para patuyuan ng damit.”

COMPOUNDS

1. TUYO

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

60px-干-oracle.svg arrow 60px-干-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.