Kanji 弟

弟

MAS BATANG KAPATID NA LALAKI

F1210 JŌYŌ

Ang lumang porma ay dalawang sangang patpat na napuluputan ng sinulid mula sa baba pataas. Nagpapahiwatig nang “dahan-dahang pagtaas mula sa ibaba” o “mas mababa” kaya nagkaroon ng ibig sabihing mas batang lalaki sa magkakapatid.

Madaling mapagpalit sa kanji na .

Mnemonic: “Itinali ng sinulid ang mas batang kapatid na lalaki sa patpat.”

COMPOUNDS

1. MAS BATANG KAPATID NA LALAKI

  • kyōdai mga kapatid na lalaki
  • teimai batang kapatid na lalaki at babae
  • gitei bayaw
  • deshi aprendis, desipulo
  • montei mag-aaral, desipulo
  • shitei maestro at aprendis
  • otōto batang kapatid na lalaki

RELATED KANJI

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.