Kanji 心

心

PUSO

F57 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. PUSO

2. ISIP, DAMDAMIN

 • shinjō puso, damdamin
 • shinshin isipan at katawan
 • shinri sikolohiya, kaisipan
 • shinpai pag-aalaala, ligalig
 • kanshin malasakit, interes
 • nesshin sigasig, sikap, sigla
 • anshin magaang na pakiramdam
 • kanshin paghanga
 • kesshin determinasyon
 • kushin paghihirap, pagsisikap
 • ryōshin konsensya, budhi
 • magokoro katapatan, totoong damdamin
 • kokoroe kaalaman, impormasyon
 • 構え kokorogamae paghahanda, mental attitude
 • から kokoro kara mula sa puso

3. GITNA, SENTRO

SPECIAL READING

 • kokochi damdamin, kalooban

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.