Kanji 手

手

KAMAY

F26 JŌYŌ

Imahen ng kamay na nakabukas at nakikita ang mga daliri.

Mnemonic: “Nakabukas na kamay.”

COMPOUNDS

1. KAMAY

2. GAWAIN, TRABAHO

3. PARAAN

SPECIAL READING

  • heta mahina, hindi magaling
  • jōzu magaling, mahusay

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-手-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.