Kanji 扶

扶

SUPORTA

F1912 JŌYŌ

Binuo ng radical ng (扌 kamay) at (asawang lalaki), nagpapahiwatig ng suporta o tulong para sa nangangailangan nito. Karaniwang nakikita sa tax declaration form tungkol sa mga dependent () na miyembro ng pamilya.

Mnemonic: “Suporta ng kamay ng asawang lalaki.”

COMPOUNDS

1. SUPORTA

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.