Kanji 把

把

MAHIGPIT NA HAWAK

F1685 JŌYŌ

Ito ang kanji na kailangang malaman dahil lang sa isang salita: する (makuha (ang ibig sabihin) = maunawaan).

Pinagsamang kanji ng (扌 kamay) at (tomoe).

Mnemonic: “Mahigpit na hawakan ng kamay ang tomoe.”

COMPOUNDS

1. HAWAKAN

  • haaku mahawakan, maunawaan
  • haji hawakan, makuha

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.