Kanji 方

方

DIREKSYON, PARAAN

F53 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. DIREKSYON, LUGAR

  • hōkō direksyon, dako
  • hōmen direksyon, distrito
  • hōi direksyon, dako
  • hōgen diyalekto
  • hoppō pa-hilaga, dakong hilaga
  • shihō lahat ng direksyon
  • zenpō harapan
  • chihō pook, distrito, rehiyon

2. BAHAGI

3. PARAAN

4. PARISUKAT

5. TAO (magalang)

SPECIAL READING

  • yukue kinaroroonan, pinuntahan

ORIGIN

90px-方-bronze.svgarrow90px-方-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.