Kanji 日

日

ARAW, JAPAN

F1 JŌYŌ

Ang unang kanji ng 日本 (Japan) at ginagamit sa pagsusulat ng araw sa petsa, ito ang pinakamadalas na gamiting kanji sa lahat.

Huwag isulat nang tuwid na tuwid na parang bintana :window:. Isulat ito nang medyo tabingi ang mga pahalang na linya, parang bintana na natabingi ng lindol (marami sa Japan).

Mnemonic: “Araw sa labas ng bintana.”

COMPOUNDS

1. ARAW (ng isang buwan)

2. ARAW (hindi gabi)

3. ARAW (bituin)

4. ARAW ng Linggo

5. JAPAN

  • nihon (nippon) Japan
  • nichibei Japan at Amerika
  • nichiro Japan at Rusya
  • nichigin Bank of Japan
  • rainichi pagdating sa Japan

SPECIAL READING

OTHER

Special reading ng mga araw ng buwan:

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-日-bronze.svg arrow 60px-日-oracle.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.