Kanji 早

早

MAAGA

F226 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng bunga ng acorn na may talukap. Sinasabing sa sinaunang China ay ginagawa itong itim na tinta, at ang tintang ito ay parang itim ng oras bago mag bukang-liwayway, kaya naging larawan ito ng “maaga.”

Maari din itonh isipin na pinagpatong na araw at sampu .

Mnemonic: “Sabi ng araw ay alas-diyes na pero maaga pa rin.”

COMPOUNDS

1. MAAGA

2. MABILIS

  • sassoku mabilis, nang walang pagkaantala
  • sakkyū madalian, bilisan
  • sōsō mabilis, maaga

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-早-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.