Kanji 明

明

MALIWANAG

Pinagsamang (araw) at (buwan) at ang ibig sabihin ay maliwanag.

F52 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. MALIWANAG

2. MALINAW

3. SUSUNOD, BUKANG-LIWAYWAY

SPECIAL READING

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.

binibili kong gatas meiji gyuunyuu