Kanji 時

時

ORAS

F25 JŌYŌ

Pinagsamang araw at templo .

COMPOUNDS

1. ORAS

 • shichiji alas siyete
 • ichiji ala una, panandalian, pansamantala
 • ichijikan isang oras
 • nichiji petsa, oras
 • dōji magkasabay ng oras
 • jikan oras, panahon
 • jikoku oras
 • jisoku bilis sa isang oras
 • jikyū per oras na sahod
 • ですか nanji desu ka Ano’ng oras na?
 • chūshokuji oras ng tanghalian

2. ORAS, PANAHON

SPECIAL READING

 • tokei orasan
 • shigure ulan sa late autumn o early winter

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.