Kanji 月

%e6%9c%88

BUWAN

F9 JŌYŌ

Mula sa hitsura ng gasuklay na buwan, ang ay pinagsasama sa (araw) para maging (maliwanag).

Ito rin ang radical para sa maraming parte ng katawan (mula sa siniksik na porma ng (masel)) kagaya ng (balikat), (baywang) at (tuhod).

Mnemonic: “Gasuklay na buwan na bumuka sa ilalim.”

COMPOUNDS

1. BUWAN

2. BUWAN (ng taon)

  • sangatsu Marso
  • shōgatsu Bagong Taon
  • sengetsu nakaraang buwan
  • kongetsu kasalukuyang buwan
  • raigetsu susunod na buwan
  • gekkyū buwanang sahod
  • maitsuki buwan-buwan
  • toshitsuki taon at buwan, panahon

3. LUNES

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-月-bronze.svg arrow 60px-月-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.