Kanji 木

木

PUNO

F116 JŌYŌ

Isa sa mga unang kanji na pinag-aaralan sa mababang paaralan, ito ay nagmula sa imahen ng punong may mga sanga ay ugat.

Mnemonic: “Punong may malalaking sanga.”

COMPOUNDS

1. PUNO

  • daiboku malaking puno
  • meiboku matanda at sikat na puno
  • jumoku puno at palumpong
  • sōmoku puno at halaman
  • bokuseki puno at bato
  • namiki hilera ng mga puno

2. KAHOY

3. HUWEBES

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-木-bronze.svg arrow 60px-木-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.