Kanji 村

村

NAYON

F139 JŌYŌ

Pinag-aaralan sa Grade 1 sa mababang paaralan sa Japan, pero sa JLPT N2 na lumalabas, ito ay pinagsamang (puno) at (isang unit ng sukat sa sinaunang China).

Mnemonic: “Sukatin ang mga puno sa nayon.”

COMPOUNDS

1. NAYON

RELATED KANJI

ORIGIN

村-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.