Kanji 林

林

KAKAHUYAN

F277 JŌYŌ

Pinag-aaralan sa Grade 1 sa mababang paaralan sa Japan, pero sa JLPT N2 na lumalabas, ito ay pinagsamang dalawang (puno) at nagpapahiwatig ng kakahuyan.

Mnemonic: “May dalawang malalaking puno sa kakahuyan.”

COMPOUNDS

1. KAKAHUYAN

  • ringyō forestry
  • rindō daan sa kakahuyan
  • shinrin gubat, kakahuyan
  • sanrin bundok at kakahuyan
  • eirin forest management
  • nōrin agriculture at forestry
  • ringo mansanas
  • zōkirin kakahuyan ng iba’t-ibang puno

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

林-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.