Kanji 林

林

KAKAHUYAN

F277 JŌYŌ

Pinag-aaralan sa Grade 1 sa mababang paaralan sa Japan, pero sa JLPT N2 na lumalabas, ito ay pinagsamang dalawang (puno) at nagpapahiwatig ng kakahuyan.

Ang pagbigkas ng kanji na ito sa Intsik ay “Lin” at isa ito sa pinakapangkaraniwang apelyido sa China (bukod sa Japan). Ito ang kanji ng apelyido ng dating senador at meyor ng Maynila na si Alfredo Lim.

Mnemonic: “May dalawang malalaking puno sa kakahuyan.”

COMPOUNDS

1. KAKAHUYAN

  • ringyō forestry
  • rindō daan sa kakahuyan
  • shinrin gubat, kakahuyan
  • sanrin bundok at kakahuyan
  • eirin forest management
  • nōrin agriculture at forestry
  • ringo mansanas
  • zōkirin kakahuyan ng iba’t-ibang puno
  • hayashi kakahuyan

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

林-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.