Kanji 枚

枚

PAMBILANG NG MANINIPIS NA BAGAY

F946 JŌYŌ

COMPOUNDS

1. PAMBILANG NG MANINIPIS NA BAGAY

RELATED KANJI

Pambilang ng mga bagay:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.