Kanji 校

校

PAARALAN

F404 JŌYŌ

Pinagsamang (puno) at (magkipag-ugnayan). Ang ay imahen ng taong naka-krus ang paa. Kapag pinagsama ito sa puno ay nagkakaroon ng ibig sabihin na lugar kung saan nag-krus ang mga puno (gusaling ginawa sa pinagdikit-dikit na puno = paaralan kung saan nag-uugnayan ang guro at estudyante).

Maari ding isipin ito na pinagsama-samang , (anim) at 乂 (krus).

Mnemonic: “Suriin ang anim na krus na kahoy para sa pagtayo ng paaralan.”

COMPOUNDS

1. PAARALAN

2. SURIIN

ORIGIN

校-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.