Kanji 森

森

GUBAT

F285 JŌYŌ

Kagaya ng , pinag-aaralan sa Grade 1 sa mababang paaralan sa Japan, pero sa JLPT N2 na lumalabas. Pinagsamang tatlong (puno) at nagpapahiwatig ng gubat o malaking kakahuyan.

Mnemonic: “Kailangan ng tatlong puno para makagawa ng gubat.”

COMPOUNDS

1. GUBAT

  • shinrin gubat, kakahuyan
  • shinkan tahimik, payapa
  • shinshin masukal na gubat
  • ōmori malaking kagubatan

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

森-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.