Kanji 水

水

TUBIG

F88 JŌYŌ

Pamilyar na kanji sa kalendaryo bilang araw ng Miyerkules, ito ay nagmula sa imahen ng tubig na dumadaloy na kagaya ng ilog.

Pansinin na apat ang guhit nito, hindi tatlo.

Mnemonic: “Tubig na dumadaloy sa pagitan ng pampang.”

COMPOUNDS

1. TUBIG

2. MIYERKULES, MERCURY

RELATED KANJI

ORIGIN

Tignan din ang magkatulad na .

60px-水-bronze.svg arrow 60px-水-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.