Kanji 永

永

WALANG HANGGAN

F694 JŌYŌ

Magkatulad ng hitsura sa (tubig) at (yelo), pero mas may kaugnayan ito sa (mahaba).

Para sa matagal nang nakatira sa Japan, pamilyar ang salitang (eijū) o permanent residence. Kapag isinama ito sa (tulog), makakabuo ng (eimin), magalang na salita para sa pagkamatay.

Pansinin na lima ang guhit ng 永, hindi apat.

Mnemonic: “Ang tubig, sa mahabang panahon ay nagiging yelo.”

COMPOUNDS

1. WALANG HANGGAN

  • eien walang hangganan
  • eijū permanent residence
  • eikyū walang katapusan
  • eimin walang hanggang tulog, kamatayan
  • 寿 eiju mahabang buhay
  • 永い nagai mahaba, walang hangganan
  • naganen mahabang panahon, maraming taon

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin at pareho ng KUN reading:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.