Kanji 火

火

APOY

F366 JŌYŌ

Noong napag-aralan ng tao kung paano kontrolin ang apoy ay nagsimula tayong maiba sa mga ordinaryong hayop–nagkaroon tayo ng paraan kung paano manatiling mainit, magluto ng pagkain at magtanggol sa sarili mula sa mababangis na hayop.

Kaya siguro tamang-tama ang kanji ng apoy: taong may dala ng lagablab .

Sa modernong pamumuhay, karamihang makikita ang kanji na ito sa mga fire extinguisher o mga sulat sa kalan.

Mnemonic: “Taong may dala ng apoy.”

COMPOUNDS

1. APOY

2. MARTES, MARS

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-火-oracle.svg arrow 60px-火-silk.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.