Kanji 父

父

TATAY

F260 JŌYŌ

Mula sa imahen ng kamay na may hawak na batong palakol. Ang batong palakol ay simbolo ng pinuno ng isang grupo kaya dito nagmula ang konsepto ng “tatay.”

Mnemonic: “Si Tatay ang may hawak ng batong palakol.”

COMPOUNDS

1. TATAY

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-父-oracle.svg arrow 父-bronze.svg arrow 父-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.