Kanji 犬

犬

ASO

F667 JŌYŌ

Simpleng kanji at pinag-aaralan sa Grade 1, pero hindi masyadong importante kumpara sa iba.

Nagmula sa imahen ng aso (ang ` ay tainga). Maari din isipin ito na “malaki” () at “batik” (`).

Mnemonic: “Malaking may batik na aso.”

COMPOUNDS

1. ASO

RELATED KANJI

ORIGIN

犬-oracle.svg arrow 犬-bronze.svg arrow 60px-犬-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.