Kanji 玉

玉

HIYAS

F477 JŌYŌ

Pinag-aaralan sa Grade 1 sa mababang paaralan, pero sa JLPT N2 na lumalabas, ito ay pinagsamang kanji ng (hari) at kudlit (`), nagpapahiwatig ng batong “hiyas.”

Mnemonic: “Batong hiyas ang kayamanan ng hari.”

COMPOUNDS

1. HIYAS

  • shugyoku mamahaling bato, hiyas
  • hōgyoku batong-hiyas
  • gyokuza trono

2. BOLA, BILOG

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-玉-bronze-warring.svg arrow image

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.