Kanji 王

王

HARI

F372 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng malaking battle axe na simbolo ng isang makapangyarihang hari. Maari ding isipin na ito ay pinagsamang at |, at ang tatlong guhit ay langit, tao at lupa at ang patayong guhit ay ang hari na nagdudugtong sa kanilang lahat.

Mnemonic: “Haring may palakol ang namamahala ng langit, tao at lupa.”

COMPOUNDS

1. HARI

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-王-oracle.svg arrow 60px-王-bronze-warring.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.