Kanji 生

生

BUHAY

F15 JŌYŌ

Mula sa imahen ng isang halamang umuusbong mula sa lupa, nagpapahiwatig ng “buhay” at “pagsilang.” Isa sa kanji na may pinakamaraming compound at readings, ito ay pamilyar sa mga nag-aaral ng Nihongo sa salitang sensei () at gakusei ().

Mnemonic: “Ang tumutubong halaman ay simbolo ng buhay.”

COMPOUNDS

1. BUHAY

2. BUHAY NA BAGAY

3. MANGANAK, ISILANG

4. KABUHAYAN, PAMUMUHAY

  • seikatsu pamumuhay, kabuhayan
  • seikei ikinabubuhay
  • seigyō okupasyon
  • eisei kalinisan, sanitasyon
  • kōsei public welfare
  • 生き ikikata paraan o uri ng pamumuhay

5. TUMUBO, LUMAGO

6. WALANG HALO, HINDI LUTO

7. MAG-AARAL

SPECIAL READING

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-生-bronze.svg arrow 60px-生-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.