Kanji 町

町

BAYAN

F165 JŌYŌ

Pinagsamang (palayan) at (pako na hugis T, o ang mga daanan na naghahati-hati sa mga palayan). Nagpapahiwatig ng bayan, na nahahati-hati ng mga daan.

Ang totoo ay hindi tama ang pagsulat ng kanji sa kaliwa. Ang tama ay mas mababa sa 田 ang simulang guhit ng 丁, parang ganito.

Mnemonic: “Bayan sa T-intersection sa mga palayan.”

COMPOUNDS

1. BAYAN

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-町-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.