Kanji 白

白

PUTI

F253 JŌYŌ

Nanggaling sa imahen ng binalatan na acorn, at nagpapahiwatig ng puting kulay ng loob ng acorn.

Maari ding isipin na (araw) na may ´ (sinag).

Mnemonic: “Puti ang sinag ng araw.”

COMPOUNDS

1. PUTI, WALANG DUNGIS, BLANKO

2. UMAMIN

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-白-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.