Kanji 目

目

MATA

F48 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng matang pinatayo. Kahawig ng kanji ng (araw).

Mnemonic: “Matang pinatayo.”

COMPOUNDS

1. MATA, TARGET

2. BAGAY

3. IBA PA

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

目-bronze.svg arrow 目-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.