Kanji 石

石

BATO

F179 JŌYŌ

Mula sa imahen ng bato sa baba ng bangin (厂). Kahawig pero malayo ang ibig sabihin sa (kanan).

Mnemonic: “Bato sa baba ng bangin.”

COMPOUNDS

1. BATO

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-石-bronze.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.