Kanji 空

空

HIMPAPAWID

F167 JŌYŌ

Pinagpatong na (butas) at (paggawa), nagpapahiwatig ng ispasyong walang laman = himpapawid (langit) o hangin.

Mnemonic: “Gumawa ng butas papunta sa langit.”

COMPOUNDS

1. HIMPAPAWID, HANGIN

2. WALANG LAMAN, BAKANTE

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.