Kanji 糸

糸

SINULID

F829 JŌYŌ

Mula sa imahen ng sinulid ng seda, ang kanji na ito ay mas madalas makita bilang radical ng ibang kanji (kagaya ng , , , etc) kaysa sa mag-isa lamang.

JLPT N2 na kanji pero sa Grade 1 pinag-aaralan.

Mnemonic: “Hibla ng pinalipit na sinulid.”

COMPOUNDS

1. SINULID

  • 綿 menshi bulak na sinulid
  • kinshi gintong sinulid
  • kenshi seda na sinulid
  • basshi pagtanggal ng sinulid
  • 巻き itomaki paikutan ng sinulid, bobina
  • keito wool, lana
  • itoguchi simula, clue

ORIGIN

60px-糸-bronze-shang.svg arrow 60px-糸-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.