Kanji 花

花

BULAKLAK

F385 JŌYŌ

Magkapatong na damo (radical na ) at pagbabago , nagpapahiwatig ng usbong ng damo na nagbago–ibig sabihin naging bulaklak.

Mnemonic: “Ang bulaklak ay usbong ng damo na nagbago.”

COMPOUNDS

1. BULAKLAK

RELATED KANJI

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.