Kanji 苗

苗

PUNLA

F1686 JŌYŌ

Pinagpatong na (damo) at (palayan) para maging (punla) at makikita sa salitang gaya ng (punlang palay).

Mnemonic: “Maraming punlang damo sa palayan.”

COMPOUNDS

1. PUNLA

RELATED KANJI

  • Magkahawig ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-苗-bronze.svg arrow 60px-苗-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.