Kanji 草

草

DAMO

F603 JŌYŌ

Ang damo ay (radical na ) ang original na pagsulat. Nabuo ang modernong hugis ng kanji sa pagdagdag ng (maaga/mabilis).

Mnemonic: “Mabilis tumubo ang damo.”

COMPOUNDS

1. DAMO

2. DRAFT

SPECIAL READING

ORIGIN

草-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.