Kanji 虫

虫

INSEKTO

F815 JŌYŌ

Ang original na kanji para sa insekto ay (uod, insekto at iba’t-ibang hindi kaaya-ayang bagay), na tatlong pinagsama-samang imahen ng ahas. Maaring naging na lang para mas simple. Ang kanji ng ahas naman ay naging .

Ang porma nito ay maaring isipin na at nakatagilid ng letrang T.

Mnemonic: “Ang kobrang nakatayo ay parang insekto ang porma.”

COMPOUNDS

1. INSEKTO

2. INUOD

3. TAONG MAY HINDI MAGANDANG KARAKTER

ORIGIN

虫-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.