Kanji 西

西

KANLURAN

F1210 JŌYŌ

Ayon sa tradisyon, nagmula daw ito sa imahen ng ibong nagpapahinga na sa pugad, at sa kalaunan ay nagkaroon ng ibig sabihin na “kanluran” kung saan lumulubog ang araw sa pagsapit ng gabi.

Malaki ang pagkakahawig nito sa (sisidlan ng alak).

Mnemonic: “Ang sisidlan ng alak ay nasa kanlurang bahagi ng bahay.”

COMPOUNDS

1. KANLURAN

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-西-bronze.svg arrow 60px-西-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.