Kanji 見

見

TUMINGIN

F27 JŌYŌ

Mata () na nakapatong sa dalawang paa (), nagpapahiwatig ng pagtingin.

Mnemonic: “Gamitin ang mata at paa para tumingin.”

COMPOUNDS

1. TUMINGIN

2. OPINYON

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-見-oracle.svg arrow 見-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.