Kanji 謙

謙

MAPAGKUMBABA

F1352 JŌYŌ

Pinagsamang (sabihin) at (at, magkasama) upang ipahiwatig ang konsepto ng pagpapakumbaba.

Karamihang makikita sa salitang (humble language), kung saan gumagamit ng mapagkumbabang salita sa kausap, kagaya ng paggamit ng “itadakimasu,” “itashimasu,” etc.

Mnemonic: “Magpakumbaba kung sabay na may sasabihin.”

COMPOUNDS

1. MAPAGKUMBABA

RELATED KANJI

  • Magkatulad ng hitsura:

ORIGIN

60px-謙-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.