Kanji 赤

赤

PULA

F273 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng pinagpatong na (malaki) at (apoy) pero naging mukhang (lupa) na may apat na paa (o lablab ng apoy).

Mnemonic: “Ginagawang pula ng apoy ang lupa.”

COMPOUNDS

1. PULA

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-赤-oracle.svg arrow 60px-赤-slip.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.