Kanji 車

車

SASAKYAN

F132 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng karwahe na tinignan mula sa itaas, at inikot nang 90 degrees pakanan, naglalarahan ng iba’t-ibang uri ng “sasakyan.”

Mnemonic: “Karwaheng may dalawang gulong.”

COMPOUNDS

1. SASAKYAN

2. GULONG

SPECIAL READING

  • dashi festival car, float

ORIGIN

車-bigseal.svg arrow 60px-車-bronze-warring.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.