Kanji 金

金

GINTO

F24 JŌYŌ

Ang kanji ng ay nabuo ng bubong na parte ng (“takpan”), kasama ng (lupa) at dalawang kudlit na nagsisimbolo ng tipak ng ginto o bakal.

Mnemonic: “Dalawang tipak ng ginto na natakpan ng lupa.”

COMPOUNDS

1. GINTO

2. BAKAL

3. PERA

4. BIYERNES

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-金-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.