Kanji 長

長

MAHABA

F1210 JŌYŌ

Mula sa hitsura ng matandang may mahabang buhok (), nangangahulugang “mahaba.”

Karamihan ding ginagamit para sa pangalan ng pinuno ng isang grupo o asosasyon.

Mnemonic: “Mahaba ang buhok ng matandang pinuno.”

COMPOUNDS

1. MAHABA, PAGLAKI

2. MAGANDANG KATANGIAN

 • chōsho magandang katangian
 • tokuchō natatanging galing, katangian

3. PINAKAMATANDA, PINUNO

 • chōjō pinakamatandang anak na babae
 • chōnan pinakamatandang anak na lalaki
 • nenchō seniority, mas matanda
 • kōchō punong guro
 • shichō alkalde
 • kaichō presidente (ng asosasyon)
 • shachō presidente (ng kumpanya)
 • buchō division head
 • kachō section head

RELATED KANJI

 • Magkatulad ng ibig sabihin:
 • Kabaligtaran ng ibig sabihin:

ORIGIN

60px-長-bronze.svg arrow 60px-長-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.