Kanji 闇

闇

DILIM

F1969 JŌYŌ

Katulad ng hitsura ng mas pamilyar na (dilim), at parehong may kanji ng (tunog).

Nakasulat sa pangalawang pangungusap ng Genesis: “At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman…”

Sa Nihongo: 地は形なく、むなしく、やみが淵のおもてにあり、(Ji wa katachi naku, munashiku, yami ga fuchi no omote ni ari…)

Mnemonic: “Tunog sa dilim ng pinto.”

COMPOUNDS

1. DILIM

  • gyōan dilim bago magbukangliwayway
  • yami kadiliman
  • yamiyo gabing walang buwan o bituin
  • satsukiyami madilim na gabi sa tag-ulan
  • 怖い kurayami ga kowai takot sa dilim

RELATED KANJI

  • Magkatulad ang ibig sabihin:

ORIGIN

60px-闇-bigseal.svg arrow 60px-闇-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.