Kanji 雨

雨

ULAN

F476 JŌYŌ

Nagmula sa imahen ng patak ng ulan na bumabagsak mula sa ulap. Makikita bilang radical sa mga kanji na kagaya ng (ulap), (snow), (kulog) at (kuryente).

Mnemonic: “Apat na patak ng ulan mula sa ulap.”

COMPOUNDS

1. ULAN

ORIGIN

雨-bronze-warring.svg arrow 60px-雨-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.