Kanji 青

青

ASUL

F304 JŌYŌ

Ang sinaunang kanji ay : pinagsamang at na naibang hugis ng original na (tubig na mula sa balon ). Ang ubod ng damo na umuusbong mula sa lupa, kagaya ng malinis na tubig sa balon, ay nagpapahiwatig ng maaliwalas ng kulay ng bughaw (blue).

Mnemonic: “Kulay blue-green na batang halaman, tumubo sa liwanag ng buwan.”

COMPOUNDS

1. ASUL, BERDE, BATA

SPECIAL READING

RELATED KANJI

ORIGIN

60px-青-seal.svg arrow 青-bigseal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.