Kanji 音

音

TUNOG

F256 JŌYŌ

May paliwanag na ang kanji na ito ay dating (sabihin, bigkasin) na ginuhitan ng 一 sa ibabang (bibig), nagpapahiwatig ng tunog sa loob ng bibig bago ito sabihin nang malakas.

Maari ding isipin ito na pinagpatong na (tumayo, sumikat) at (araw).

Mnemonic: “Tunog ng sumisikat na araw.”

COMPOUNDS

1. TUNOG

ORIGIN

音-seal.svg

Timog Kanji Dictionary is licensed under CC BY-SA 3.0. Kanji GIF animations from Kanji.gif by Jean-Christophe Sirot and the KanjiVG project by Ulrich Apel. Kanji illustrations from Wiktionary. All under CC BY-SA 3.0 license.